FORE KAZIK

Fore Kazık Nedir?

Sağlam olmayan ve yük kapasitesi düşük olan zeminler üzerine inşa edilecek yapıların uzun yıllar taşınabilmesi için gerçekleştirilen uygulamaya fore kazık denir. Diğer adı ile yerinde dökme betonarme kazık olarak da adlandırılan fore kazıklar; özellikle yüksek katlı binaların sağlam bir şekilde taşınabilmesi ve inşa faaliyetleri gerçekleştirilecek olan büyük bir arazinin alt yapısının sağlamlaştırılması için de kullanılmaktadır.

Fore kazıklar deprem esnasında daha az hasarla veya hasarsız olarak yapının kurtarılması için önemli bir aşamadır. Bu yöntem ile elde edilen betonarme kazıklar, yerin çok altında tutunarak yapıyı da zemin hareketleri ile bütünleştirme görevini üstlenir. Ülkemizin bir deprem kuşağında olduğu da düşünüldüğünde fore kazık uygulaması bir hayli önem teşkil etmektedir.

Genel olarak uygulama alanına gruplar halinde yerleştirilen kazıklar, gerektiği zamanlarda tekli olarak da görev icra edebilirler.

Fore Kazık Uygulaması Nasıl Yapılır?

İnşaat işlerinden önce arazinin zemin etüdünün yapılması ve zeminin, söz konusu yapılanmaya ne derece dayanıklı olduğu ölçülmelidir. Sonrasında çevresel faktörler ve derinlerde var olan altyapı sistemleri de göz önünde bulundurularak fore kazık uygulamasına geçilebilir.

fore kazıkGrup halinde zemine uygulanacak yerinde betonarme kazıklar için ilk olarak çap, derinlik ve ulaşılması istenen zemin katmanı belirlemesi yapılır. İstenilen derinlik ve çapta delikler açılarak betonarme kazık oluşumu için tasarlanmış demirler açılan deliğe yerleştirilir. Sonrasında ise beton dökümü yapılır. Burada ankrajlı fore kazık sistemleri veya normal fore kazık olarak uygulama yapılabilmektedir. (Bakınız: Ankaj Nedir?)

2004 - 2020 | Zemin Ustası | Tüm Hakları Saklıdır.